Now Reading
17 მაგიური ტერმინი, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ

17 მაგიური ტერმინი, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ 5/5 (6)

 1. ალტარიწმინდა კუთხე, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია ბრტყელი ზედაპირით. ალტარზე უნდა განთავსდეს სარიტუალო ატრიბუტები. კატეგორია რიტუალებისა სწორედალტარზე სრულდება. ტაროს, ლენორმანისა და სხვა სადივინაციო საშუალებებისგამოყენება შესაძლებელია ალტარზე.
 2. ამულეტიდამცავი თვისებების მატარებელი ნივთი, რომელიც მფლობელისთვის ძლიერენერგეტიკულ მნიშვნელობას ატარებს ან უშუალოდ მის დასაცავად არის შექმნილი.
 3. დივინაციათვალით უხილავი ინფორმაციის განჭვრეტა წარსულში, აწმყოსა დამომავალში. დივინაციამკითხაობისშელამაზებული ფორმაა.  დივინაციად განიხილებადამხმარე ატრიბუტებით (ტარო, ლენორმანი, ორაკული და სხვა დასტები, ძვლები, სანთელი, ყავა, ჩაი და სხვა) მიღებული ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია.
 4. პენტაგრამახუთ ქიმიანი ვარსკვლავი.
 5. პენტაკლიხუთ ქიმიანი ვარსკვლავი წრეწირით გარშემორტყმული.
 6. თილისმანივთი, რომელსაც მოაქვს სხვადასხვა ტიპის სიკეთე ადამიანისთვის. მაგ: იღბალი, წარმატება, სიმდიდრე, სიყვარული, გამართლება და .
 7. ქოვენიმაგთა გაერთიანება/ჯგუფი, რომელიც აღასრულებს კოლექტიურ რიტუალებს ანმისდევს კონკრეტულ მაგიურ მიმდინარეობას.
 8. კაულდრონი – 3 ფეხზე შემდგარი ქვაბი ან ჯამი, რომელიც განკუთვნილია მცენარეულიჯადოქრობებისთვის🧙🏻‍♀️
 9. გრიმუარიმაგიური წიგნი, რომელშიც მოთავსებულია ჯადოქრისთვის საჭიროინფორმაცია. მაგ: რეცეპტები, რიტუალები, მცენარეებისა თუ მინერალების თვისებები დანებისმიერი სხვა რამ, რაც დასჭირდება თავისი ჯადოქრობის აღსაბეჭდად და შესანახად.
 10. კვერთხიმაგიურად გამართლებული ხისგან გამოთლილი კვერთხი, რომელიც ახდენსენერგიის ცენრალიზებასა და ფოკუსირებას. კვერთხი საჭიროა რიტუალების პროცესში, ასევე ძალიან კარგია თილისმებისა და ამულეტების დამუხტვისას. კვერთხის სწორადშერჩევას განსაკუთრებული ცოდნა სჭირდება.
 11. ათამიმაგიური ხანჯალი, შავი ტარით, ორმხრივად ალესილი, რომელიც რიტუალებისპროცესში ძირითადად თავდაცვისთვის გამოიყენება. ათამი მაგისთვის იგივეა, რაცმეფისთვის ხმალი. ათამი ასევე გამოიყენება დესტრუქციისთვის და ენერგეტიკულიდაშლისთვის.
 12. ბოლინადანა, რომელიც გამოიყენება მაგიური შავი სამუშაოებისთვის. როგორიცაამაგალითისთვის მცენარის მოჭრა.
 13. შაბაშებიწლის ბორბლის 8 დიდი დღესასწაული, რომელიც მზის მდებარეობებითგანისაზრვრება. ესენია: იული, იმბოლკი, ოსტარა, ბელტაინი, ლიტა, ლუგნასადი, მეიბონიდა სამჰეინი.
 14. ესბატებიკოვენის შეხვედრები დიდი დღეობებისას. ძირითადად ეს ხდება წელიწადშიმინიმუმ 13ჯერ სავსე მთვარეობისას.
 15. განდეგილი კუდიანიის ვინც მარტო არსრულებს რიტუალებს და არ ჰყავს თავისი ქოვენიან ჯგუფი, ვისთან ერთადაც შეასრულებს რიტუალებს. განდეგილი კუდიანი გამოირჩევაიმით, რომ მას მეტი თავისუფლება აქვს.
 16. ფამილიარიცხოველის  ტოტემა, რომელთანაც თქვენს სულს აიგივებთ. ფამილიარიძირითადად გვეცნობა სიზმრებში.
 17. მწვანე კუდიანიმცენარეებთან და ბუნების ენერგიაზე მომუშავე პრაქტიკოსი.
გამოხმაურება

შეაფასეთ ეს სტატია

© 2020 გრიმუარი. ყველა უფლება დაცულია

Scroll To Top