ჩაკრები

ამ კატეგორიაში გაეცნობით ინფორმაციას შვიდი ძირითადი ენერგეტიკული ცენტრის შესახებ, რომელიც გვაკავშირებს საკუთარ თავთან, სხვა ცოცხალ ორგანიზმებთან და სამყაროს ენერგიასთან. სწორედ მათშია მოთავსებული კაცობრიობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშნველოვანი ინდივიდუალური და კოლექტიური ენერგია.