ამულეტი

17 მაგიური ტერმინი, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ 5/5 (6)

ალტარი – წმინდა კუთხე, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია ბრტყელი ზედაპირით. ალტარზე უნდა განთავსდეს სარიტუალო ატრიბუტები. კატეგორია…

ტიბეტური ძი – ნატურალურად ფორმირებული თუ ხელოვნურად შექმნილი 5/5 (3)

ტიბეტურ ძის დიდი ისტორია აქვს. თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ ამ ერთი სახელის ქვეშ ერთიანდება…