ბეგქონდარა

ბეგქონდარა 5/5 (2)

ბეგქონდარა ლათინურად Thymus vulgaris, მიეკუთვნება Lamiaceae- ჯგუფს, რომელშიც ასევე შედის ლავანდა, პიტნა, სალბი და ჩვენს…