იოგა

საჰასრარა-მეშვიდე ჩაკრა 5/5 (3)

მეშვიდე ენერგეტიკული ცენტრი, რომელიც თავისგან ოთხი თითის დაშორებით მდებარეობს. ის განსაზღვრავს შინაგან და გარეგან სილამაზეს.…

აჯნა-მეექვსე ჩაკრა 5/5 (4)

აღნიშნულ სტატიაში გესაუბრებით მეექვსე ჩაკრის შესახებ, რომელიც ჩემს სფეროში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. ამიტომ მასზე განსაკუთრებულად…

ვიშუდჰა-მეხუთე ჩაკრა 5/5 (4)

რას წარმოადგენს მეხუთე ჩაკრა? როგორ ამოვიცნოთ მისი მდგომარეობა? მეხუთე ჩაკრის გასააქტიურებლად საჭირო მეთოდები, ტექნიკები და…

ანაჰატა-მეოთხე ჩაკრა 5/5 (1)

რას წარმოადგენს მეოთხე ჩაკრა? როგორ ამოვიცნოთ მისი მდგომარეობა? მეოთხე ჩაკრის გასააქტიურებლად საჭირო მეთოდები, ტექნიკები და…

მანიპურა-მესამე ჩაკრა 5/5 (3)

რას წარმოადგენს მესამე ჩაკრა? როგორ ამოვიცნოთ მისი მდგომარეობა? მესამე ჩაკრის გასააქტიურებლად საჭირო მეთოდები, ტექნიკები და…

მულადჰარა-პირველი ჩაკრა 5/5 (3)

რას წარმოადგენს პირველი ჩაკრა? როგორ ამოვიცნოთ მისი მდგომარეობა? პირველი ჩაკრის გასააქტიურებლად საჭირო მეთოდები, ტექნიკები და…