მეორე

სვადჰისთანა-მეორე ჩაკრა 5/5 (4)

რას წარმოადგენს მეორე ჩაკრა? როგორ ამოვიცნოთ მისი მდგომარეობა? მეორე ჩაკრის გასააქტიურებლად საჭირო მეთოდები, ტექნიკები და…