მწვანე ფერის მაგიური თვისებები

მწვანე ფერის მაგიური მნიშვნელობა 5/5 (1)

მწვანე მაგიაში მწვანე ფერი უკავშირდება სიმდიდრეს, სიუხვეს, ბარაქას, მატერიალურ სტაბილურობას, ბალანსს, სიმშვიდეს. შესაბამისად, ძირითადად გამოიყენება…