როგორ მოქმედებს მაგია

როგორ მოქმედებს მაგიური პროცესი? 5/5 (2)

როგორ ან რანაირად შეუძლია მაგიას რაიმეზე გავლენის მოხდენა? მითუმეტეს შორ მანძილზე… ხშირად აინტერესებთ პასუხი ამ…