სიმპტომები

როდის კარგავთ ძალებს 5/5 (2)

როდესაც:   1.ვამბობთ იმის საპირისპიროს,რასაც ვფიქრობთ.მაგ: ვამბობთ კი-ს,როცა არა-ს თქმა გვსურს და პირიქით. 2.გამოვხატავთ მასკირებულ…