სფერო

ბროლის სფეროს დანიშნულება 4/5 (1)

კვლავ შეგახსენებთ, მანტიკა ეს არის დაფარული ცოდნის/ინფორმაციის მიღების ხელოვნება,რაც აერთიანებს მრავალ სფეროს და მიდგომას როგორებიცაა:…