ფერების მაგიური მნიშვნელობები

შავი ფერის მაგიური მნიშვნელობა 5/5 (1)

პირველრიგში მოვახდინოთ დიფერენცირება შავ მაგიასა და უბრალოდ შავი ფერის მნიშვნელობას შორის მაგიაში. უნდა აღვნიშნო, რომ…

მწვანე ფერის მაგიური მნიშვნელობა 5/5 (1)

მწვანე მაგიაში მწვანე ფერი უკავშირდება სიმდიდრეს, სიუხვეს, ბარაქას, მატერიალურ სტაბილურობას, ბალანსს, სიმშვიდეს. შესაბამისად, ძირითადად გამოიყენება…