ძალას

როდის ვიღებთ ძალებს? 5/5 (1)

ვიღებთ ძალებს,როდესაც:   1.ვიცნობთ ახალ ადამიანებს. 2.ვიღებთ ახალ ცოდნას. 3.ვმოგზაურობთ. 4.ვძლევთ შიშებს. 5.ვსეირნობთ(არა სადმე წასვლის…